Wat is payroll?

Waarom payroll?
Goed personeel is uw waardevolste bezit. Daarom is niet zo verwonderlijk dat u alles goed voor hen geregeld wilt hebben. Maar zo makkelijk als het klinkt is dat helaas niet. Het werkgeverschap is ongetwijfeld een van de meest complexe aspecten van goed ondernemerschap.

Een goede werkgever zijn is dus niet altijd zo eenvoudig. Hoe blijft u bijvoorbeeld continu op de hoogte van alle veranderde wet- en regelgeving op dit gebied en zorgt u ervoor dat u hier tijdig naar handelt? Misschien wilt u zelfs wel eens iets extra’s doen voor uw mensen. Heel mooi natuurlijk, maar ook dat kost allemaal tijd en energie. Tijd die ten koste gaat van ondernemen.

Is de payrolldienstverlening ook een goede investering voor een zzp’er? 
Juist zzp’ers kunnen veel voordelen halen uit het samenwerken met een payrolldienstverlener. Deze kan de onzekerheid rondom de nieuwe Wet DBA voor u wegnemen. Ook zorgt uw payrolldienstverlener ervoor dat al uw administratieve zaken goed geregeld zijn: deze heeft u als zzp’er immers genoeg!

Hoe werkt de payrollconstructie?
Samenwerken met een payrollorganisatie betekent samenwerken met een specialist op het gebied van werkgeven en personeelszaken. De payrollorganisatie dekt de meeste werkgeversrisico’s af en u heeft geen omkijken meer naar de administratie rondom uw personeel. U werft uw medewerkers en maakt afspraken over onder andere het salaris. Vervolgens meldt u uw medewerkers bij de payrollorganisatie aan, waarna u zich weer volledig kunt richten op het ondernemerschap.

Welke werkzaamheden neemt een payrollorganisatie uit handen?

  • Het opstellen van een juridisch correcte arbeidsovereenkomst;
  • Tijdige signalering en afhandeling van contractverlengingen;
  • Controle op geldigheid identiteitsbewijs bij indiensttreding;
  • Volledige salarisadministratie: salarisberekeningen, uitbetaling, opstellen + beschikbaar stellen loonstrook en jaaropgaaf, afdracht sociale lasten (sectorpremies en loonheffing), verlofregistratie
  • Afhandeling uitdienstmelding
  •  Verzuimbegeleiding zieke medewerkers, contact onderhouden arbodiensten, bedrijfsarts en UWV, begeleiden van re-integratie – en poortwachter trajecten.
  • Helpdesk voor werk – en salarisgerelateerde zaken voor zowel ondernemer als medewerker
  • Bijhouden van wet- en regelgeving + implementatie hiervan
  • Begeleiding en advisering juridische kwesties
  •  Vraagbaak branchespecifieke CAO’s

Wat betekent payroll voor uw medewerkers?
Samen met uw medewerkers maakt u afspraken over het salaris, het werkrooster, de functieomschrijving en bespreekt u wat er van de medewerker verwacht wordt. Vervolgens zullen de medewerkers de dagelijkse werkzaamheden bij u uitvoeren. De payroll organisatie zorgt er als juridisch werkgever voor dat er een correcte arbeidsovereenkomst is en dat de medewerker op tijd het salaris betaald krijgt. Uw medewerkers kunnen bij alle vragen over personeelszaken en ziektebegeleiding bij de payroll organisatie terecht.

Certificeringen binnen de payrollbranche
• NEN 4400-1
NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

• SNA
Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie. Daarom is er sinds 2007 een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeids-krachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

• Ecabo
ECABO heeft als doel beroepsonderwijs optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren brengen we een breed scala van diensten in het veld, waaronder de zorg voor voldoende aanbod van goede praktijkleerplaatsen bij het bedrijfsleven. Hierbij is praktijkleren de norm. Levensechte werksituaties zijn de beste leerschool voor de arbeidsmarkt.

Bij de keuze van payrollorganisatie adviseren wij u goed te kijken naar de betreffende certificeringen die een organisatie in bezit heeft. De certificeringen NEN 4400-1 en SNA zijn zeer belangrijk.

Payrolling duur? Helemaal niet!

Vaak wordt gedacht dat payrolling duur is. Dit is echter niet waar. Payrollbedrijven kunnen door hun grote schaal steeds meer processen automatiseren. Dit zorgt ervoor dat payrollbedrijven vaak kunnen concurreren met uw kostprijs, of zelfs goedkoper zijn. Zo bent u dus niet alleen van uw administratieve rompslomp af, maar bent u ook nog eens goedkoper uit!

Lees meer

Vraag eenvoudig
een offerte aan

Meteen inzicht
in uw tarief

Voor kleine en grote bedrijven